A.K.A. Sour Berry / Moose Berry / Squash Berry / Bog Berry / Moosomin / Moosewood Viburnum / Highbushberry / Cramp Bark / Pimbina / Pembina / Калина съедобная / Kalina / Kaleena / Bersarunni.

 • Iñupiatun (Iñupiaq): Uḳpiññaḳ / Uqpiŋñaq / Uqpiŋñaak / Uqpiŋñat.
 • Yugtun (Central Yup’ik): Kitngigpak / Mercuullugpak / Mukchulu’slpit / Teptuli.
 • Sugcestun (Sugpiaq/Alutiiq): Qalakuaq / Qalakuat / Amarsaq / Amarsat / Amarsuk / Amaryaq.
 • Unangam Tunuu (Unangax̂): Amukeyuk.
 • Dena’ina Qenaga (Dena’ina): Ełtsuntsa / Łtsunłtsa’ / Łtsunłtsa / Tsunłtsa / Ntsułtsa / Nełtsułtsa / Ełtsunłtsa.
 • Deg Xinag (Deg Hit’an): Ginathdloy / Dinathdloy / Tr’onihay / Tr’onhay.
 • Doogh Qinag (Holikachuk): Danadhdloy.
 • Dinak’i (Upper Kuskokwim): Tsaltsa / Tsoltso.
 • Denaakk’e (Koyukon): Donaaldloye / Donaaldloya / Doanaaldoaya (highbush cran). Tlaadekene’ / Kk’aan dekene’ (plant).
 • Menhti Kenaga (Lower Tanana): Tronełttha / Nsaathał.
 • Dinjii Zhuh K’yaa (Gwich’in): Trahkyaa / Trahchyaa / Traa kia / Nee’yuu.
 • Häł gołan (Hän): Trä̀ nttheww.
 • Nee’aanděg’ (Tanacross): Tsaanttheetl / Tsâanttheetl / Daanihnduy / Daanihduy / Daanihnduuly.
 • Neeʼaandèegnʼ (Upper Tanana): Tsaal ttheel / Tsanł ttheel / Tsathel / Nanihnuul / Naanihnuul.
 • Atnakenaege’ (Ahtna): Tsanłtsaey / Tsanłtsae.
 • dAXunhyuuga’ (Eyak): GAlAgaaX / Gwa:X~ga:X / Gwaax~gaax / GAlAga:X (highbush cran). GAlAga:XlAXa’luw (big highbush cran).
 • Lingít Yoo Xʼatángi (Tlingit): Kaxwéix̲ / Kuxwéix / Al kan-guairth wozee.
 • Xaad Kíl (Haida): Hláay / Hlaayii / Hlaayi / Hlaayaa (highbush cran). Hlɢáay hlḵ’a’áay / Hlaayaa hlḵ’a7ii / Hlaay hlḵ’a7ii (plant). Hláay gyaawáay (patch).
 • Sm’álgyax (Tsimshian): Sǥan łaaya.
 • Viburnum edule from the Moschatel (Adoxaceae) family, found in all regions of Alaska. Edible raw/cooked.