A.K.A. Trailing Currant / Black Currant / Wild Black Currant / Trailing Blue Currant / Spreading Currant / Stump Currant.

 • Sugcestun (Sugpiaq/Alutiiq): Qunisiq (currant).
 • Dena’ina Qenaga (Dena’ina): Nundghuna / Nindghuna / Nudghin / Nedghuna / Nu’deghin.
 • Doogh Qinag (Holikachuk): Geeg mighuda’.
 • Dinak’i (Upper Kuskokwim): Niłtinejija’.
 • Dinjii Zhuh K’yaa (Gwich’in): Deetree jàk.
 • Häł gołan (Hän): Łąyy jèyy’.
 • Atnakenaege’ (Ahtna): Gigi ntsen / Łigige’.
 • dAXunhyuuga’ (Eyak): WehX (currants).
 • Lingít Yoo Xʼatángi (Tlingit): Kaneilts’ákw (trailing black currant). X̲aaheiwú (black currant). Kadooheix̲.aa (currants).
 • Xaad Kíl (Haida): Gálun (currants). Ḵ’aaydaǥaanǥa / Ḵ’iit’agwaand / Ḵ’iidgwaan / Ḵ’iit’agwaan (berries). Yaanaang xilǥa (bush).
 • Ribes laxiflorum from the Gooseberry (Grossulariaceae) family, found in Southcentral and Southeast Alaska. This black currant has rosy flowers and hairy, bloomy, flavorful (sweet/musty) berries. Edible raw/cooked.