A.K.A. Wineberry / Arctic Bramble / Arctic Raspberry / Dwarf Raspberry / Nectar Raspberry / Mountain Raspberry / Wild Raspberry / Devil’s Berry / Dew Berry / Bramble Dewberry / Lagoonberry / Neigoonberry / Naygoonberry / Frogberry / Frog’s Berry / Frog’s Salmonberry / Frog’s Cloudberry / Plumboy / Norweigen Tea / Княженика обыкновенная / Mamura / Knyazhenika / Mesimarja / Åkerbär / Åkerbær / Váđot / Bjørnebær.

 • Iñupiatun (Iñupiaq): Tuunġaum Asriaq / Tungaum asiaŋa.
 • Yugtun (Central Yup’ik): Puyurniq / Puyuraarpak / Puyuraaraq / Puyuragaq / Puma’kak / Iqvaq.
 • Yupigestun (Central Siberian Yupik): Puyuragaq.
 • Sugcestun (Sugpiaq/Alutiiq): Puyurniq / Puyuhnaq / Puyurnaq / Puyuhniit.
 • Unangam Tunuu (Unangax̂): Hama-x̂ / Hamax̂ / Hamak / Haamachiiya-x̂ / Haamachiiyan / Aamchiiya-x̂ / Aamchiiyan / Àmaciyaq / Aahmaadan.
 • Dena’ina Qenaga (Dena’ina): Nughuya giga / Nughuya gek’a / Nughay gega / Nughuya nqitl’a.
 • Deg Xinag (Deg Hit’an): Ngin’ qotl / Ngan’ qotl.
 • Doogh Qinag (Holikachuk): Nin’ qotl.
 • Dinak’i (Upper Kuskokwim): Nin’nikotł.
 • Denaakk’e (Koyukon): Noghuy tl’aakk / Kkotl / Naa’git / Neełnaggay / Dits’intł’aakk.
 • Menhti Kenaga (Lower Tanana): Dets’eni nkodle’ / Dets’eni nekodla’.
 • Dinjii Zhuh K’yaa (Gwich’in): Ts’eenakal.
 • Häł gołan (Hän): Naanidh’oh / Naanit’r.
 • Nee’aanděg’ (Tanacross): Naaxęy jêg / Naaghąęyjaeg’ / Naaxạṭy’ jag’.
 • Neeʼaandèegnʼ (Upper Tanana): Dant’ot / Dant’od / Nanihnuul.
 • Atnakenaege’ (Ahtna): Dahts’enkaadle’ / Dlahts’enkaade’ / Nkaał.
 • dAXunhyuuga’ (Eyak): Ts’AXLiqaatl’ / Ts’AXLiqa:tl’ / Ċəx̣’ / Qa’x.
 • Lingít Yoo Xʼatángi (Tlingit): Neigóon.
 • Xaad Kíl (Haida): Neegúun / Naaygúun.
 • Rubus arcticus from the Rose (Rosaceae) family, found in all regions of Alaska. Easy to distinguish from Trailing Raspberry by leaf number: Nagoonberry has 3-toothed leaflets while Trailing Raspberry has 5-toothed leaflets. Edible raw/cooked.